Bank przyjazny klimatowi – Bank Ochrony Środowiska

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Od 2008 roku BOŚ S.A. wdraża program „BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi”. W jego ramach we współpracy z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie oszacowano wielkość emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością banku. Obliczenie śladu węglowego określono na  podstawie zużycia: energii elektrycznej (oświetlenie, urządzenia biurowe i bankowe itp.), ciepłej  wody użytkowej i energii cieplnej na potrzeby ogrzania pomieszczeń, paliwa w samochodach  służbowych, a także – w przypadku wyjazdów służbowych – paliwa lotniczego i energii (podróże  koleją). Oszacowano również emisję metanu pochodzącą z wytwarzanych odpadów komunalnych i  biurowych, która została przeliczona na emisję CO2. Obliczenia wykazały, że w wyniku działalności  Banku Ochrony Środowiska S.A., łączna emisja gazów cieplarnianych w 2007 roku wyniosła ok. 7  700 ton CO2.W ramach pierwszego etapu kompensacji „bankowej emisji CO2” pracownicy BOŚ S.A. posadzili  około 15. tysięcy drzew różnych gatunków na terenie 2,74 ha nadleśnictwa Celestynów i leśnictwa Otwock, wzmacniając i uzupełniając korytarze ekologiczne biegnące doliną Świdra. Informacje o  programie opublikowano m.in. w „Raporcie Ekologicznym BOŚ S.A. 2008”.