Bank Młodych Mistrzów Sportu

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Program promuje ideę sportowej rywalizacji, aktywny styl życia i zasady fair play. Jego zadaniem było zachęcenie młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu wolnego i drużynowej aktywności sportowej.

Bank w ramach konkursu przyznał granty na projekty sportowe, których beneficjentami jest młodzież między 10 a 26 rokiem życia. Granty w konkursie udzielano zostały wyłącznie organizacjom non profit.

Wsparcie o łącznej kwocie 300 000 zł otrzymało 60 organizacji.

Więcej informacji: