Bank Millennium dla środowiska

Metryka praktyki

Firma: Bank Millennium,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Bank Millennium monitoruje swój wpływ na środowisko i wdraża działania pro ekologiczne. Wynika to zarówno z polityki odpowiedzialności społecznej, jak i możliwości wygenerowania oszczędności dla firmy.

Bank minimalizuje wpływ na środowisko poprzez monitorowanie zużycia materiałów biurowych, wody, energii i paliw oraz wprowadzanie działań pro środowiskowych. Polegają one m.in. na zachęcaniu klientów do korzystania z elektronicznych nośników informacji, np. wyciągów on-line czy regulaminów umieszczonych na stronach internetowych. Zakup wielu produktów banku możliwy jest przez system bankowości internetowej lub mobilnej, bez konieczności podpisywania papierowych dokumentów. W oddziałach zamiast drukowanych ulotek czy plakatów sukcesywnie pojawiają się ekrany, na których prezentowana jest oferta. W biurach banku, dzięki wprowadzeniu systemów informatycznych do przetwarzania dokumentów wewnętrznych, wyeliminowano obieg większości papierowych dokumentów. W 2017 roku Bank Millennium, jako pierwszy bank, wymienił prawie wszystkie samochody służbowe na bardziej ekologiczne. W skali roku flota będzie emitowała o ponad 20% dwutlenku węgla mniej w porównaniu do stanu sprzed wymiany samochodów. Firma zwiększa również świadomość ekologiczną wśród swoich klientów i pracowników. Klienci mogą skorzystać z oferty produktów pro środowiskowych, np. karty kredytowej WWF, z której część dochodu przekazywana jest na konto fundacji WWF Polska. Pracownicy zachęcani są natomiast do udziału w wydarzeniach ekologicznych, np. akcji sadzenia drzew.

Więcej informacji: