Bank dla MSP – Kredyt Bank

Metryka praktyki

Firma: Kredyt Bank - Grupa Warta,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Kredyt Bank wspólnie z Euro Info Centre (EIC) pomagały małym i średnim przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Ponad 60 tys. klientów banku należy do sektora MSP. Wspólne przedsięwzięcie ma charakter doradczo-edukacyjny. Bank przygotował w październiku specjalny informator – „Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw”, który przedsiębiorcy otrzymali bezpłatnie w placówkach Kredyt Banku. W warszawskim pilotażu doradcy banku udzielają firmom bezpłatnych porad związanych z kredytowaniem projektów finansowanych środkami unijnymi. Pracownicy oddziałów banku kierują zainteresowanych klientów, planujących inwestycje w woj. mazowieckim, do punktu konsultacyjnego.Bank objął patronatem organizację 10 seminariów tematycznych w większych miastach kraju. Na seminariach były poruszane kwestie związane z wykorzystywaniem środków pomocowych, kredytowaniem projektów finansowanych środkami z UE i ubezpieczeniem firm. Kredyt Bank zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mogą finansować kredytem inwestycyjnym pochodzącym z Kredyt Banku przedsięwzięcia, które mają być objęte współfinansowaniem ze środków UE w ramach działania „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.