Bank BPH dla edukacji – Bank BPH

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Projekt „Bank BPH dla edukacji” ma na celu wyrównywanie różnic w rozwoju młodych ludzi i pokonywanie barier w ich dostępie do edukacji. Jest on postrzegany jako inwestycja firmy w przyszłość całej polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza sektora bankowego. Jednym z elementów programu jest współpraca z wybranymi polskimi uczelniami.

Chcąc przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego, bank stwarza uczelniom preferencyjne warunki obsługi finansowej. W ramach tych działań, bank BPH podjął się wydania kart kredytowych affinity m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo–Hutniczą, Akademią Rolniczą i Akademią Ekonomiczną w Krakowie. W 2006 r. wydano 7 840 kart tego typu. Dzięki nim, bez ponoszenia dodatkowych opłat przez właścicieli kart, część prowizji banku przekazywana jest na rzecz wymienionych instytucji.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uzyskane pieniądze przeznaczył na Fundusz Stypendialny St. Pigonia wspierający najuboższych studentów ze wsi i małych miasteczek; Akademia Rolnicza w Krakowie zamierza wspierać edukację kolejnych roczników studentów AR; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie za uzyskane pieniądze wesprze Stowarzyszenie Wychowanków AGH w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie dzięki funduszom zamierza unowocześnić proces dydaktyczny, zaś Akademia Ekonomiczna w Poznaniu wspierać rozwój kulturalny, oświatowy i gospodarczy uczelni.