Bambini Litera – dzieci piszą

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

„Bambini Litera – dzieci piszą” to pierwsza edycja kampanii społecznej Skanska w Polsce, połączonej z konkursem edukacyjnym dla dzieci do 12 roku życia. Ma bawić, ale przede wszystkim uczyć odpowiedzialnego myślenia o świecie, rozwijać umiejętności twórcze oraz pasje. Projekt rozpoczął się jesienią 2017 roku kampanią informacyjną oraz edukacyjnymi spotkaniami z ekologiem, organizowanymi w warszawskich szkołach podstawowych. Dzieci wzięły również udział w projekcie filmowym i w zrealizowanym przez firmę nagraniu video opowiedziały o działaniach proekologicznych.

Drugą część akcji stanowi konkurs, który zostanie zakończony w 2018 r. Dzieci mają za zadanie napisać pracę literacką o zielonym świecie, w którym nowoczesne, mądre, praktyczne, a nawet niestworzone rozwiązania wpływają pozytywnie na życie ludzi, zwierząt i roślin. Dozwolona jest każda forma literacka: opowiadania, bajki, wiersze, a także komiksy. Najlepsze prace, wybrane przez doświadczone jury, zostaną opublikowane w formie drukowanej książki.

Podczas eko warsztatów, organizowanych w szkołach podstawowych wzięło udział ok. 50 dzieci. W akcję zaangażowali się również nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz wychowawcy świetlic szkolnych. Efektem jest również video z wypowiedziami dzieci, które promuje ekologiczną postawę wśród oglądających.

Więcej informacji: