#BałtykDlaPokoleń

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 14 - Życie pod wodą
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Enea i UN Global Compact Network Poland zainaugurowały ogólnoeuropejski projekt #BałtykDlaPokoleń, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem amunicji i broni chemicznej zatopionej na dnie Bałtyku po II wojnie światowej. Misją projektu jest dążenie do realizacji rezolucji Parlamentu Europejskiego z 27.04.2021 roku, wzywającej Unię Europejską do oczyszczenia Bałtyku z broni chemicznej z okresu II Wojny Światowej.

Wydarzeniem rozpoczynającym kampanię była konferencja, która odbyła się w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Jej uczestnicy dyskutowali o roli Unii Europejskiej wobec zagrożenia na Bałtyku, środowiskowych i ekologicznych aspektach tego problemu czy wyzwaniach związanych z oczyszczeniem akwenu i neutralizacją niebezpiecznej broni i substancji. Konferencja stanowiła początek szerokich działań związanych z edukacją ekologiczną związanych z Morzem Bałtyckim.

Od zakończenia II wojny światowej w Morzu Bałtyckim zatopiono co najmniej 50 000 ton broni chemicznej i 350 000 ton amunicji klasycznej. Na dnie akwenu spoczywają również wraki statków transportujących m.in. paliwo. 415 obiektów tego rodzaju znajduje się na polskich wodach, niemal jedna czwarta w obrębie Zatoki Gdańskiej. Grupa Enea zachęca do podpisania inicjatywy obywatelskiej, kierowanej do Komisji Europejskiej, do wykonania przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej oczyszczenia dna Morza Bałtyckiego. Tylko wspólne działania na poziomie międzynarodowym mogą przynieść spodziewane i wyczekiwane efekty, czyli czyste Morze Bałtyckie, pozbawione zagrożeń będących pokłosiem II wojny światowej.

Korzyścią z projektu jest edukująca w zakresie poruszonego problemu.Kampania wpływa na edukację Polaków i Europejczyków, w tym klientów i pracowników Grupy Enea, w kwestii bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego oraz przyszłości sektora energetycznego, w tym farm wiatrowych. Brak działań może nieść ze sobą realne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ale też konsekwencje ekonomiczne dla całych rejonów nadmorskich, turystyki i rybołówstwa oraz tysięcy osób związanych z tymi gałęziami gospodarki.

Prowadzona praktyka jest korzystna dla szerokiego grona adresatów, gdyż jej celem jest wezwanie Unii Europejskiej do oczyszczenia Morza Bałtyckiego z broni chemicznej z okresu II wojny światowej, zgodnie z przyjętą przez Parlament Europejski w 27 kwietnia 2021 r. rezolucją.

https://baltykdlapokolen.pl/

https://youtube/jyP3tLR3DTk