Bądź zdrów z METRO Group – METRO Group

Metryka praktyki

Firma: METRO Group,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W lipcu 2009 roku przedstawicielstwo METRO Group w Polsce rozpoczęło cykl wykładów i warsztatów na temat edukacji zdrowotnej, w których mogli uczestniczyć wszyscy pracownicy centrali METRO Group w Warszawie. Wykłady odbywały się raz w miesiącu i były prowadzone przez renomowanych specjalistów: lekarzy, psychologów, rehabilitantów. Sesje wspierano interaktywnymi prezentacjami, wiele z nich było połączonych z praktycznymi ćwiczeniami (np. trening pamięci, ćwiczenia pozwalające zachować dobrą kondycję kręgosłupa).Dzięki projektowi pracownicy centrali koncernu uzyskali obszerną wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej w wybranych zagadnieniach. Zwiększyła się też ich świadomość odnośnie jej znaczenia w codziennym życiu. Firma zakłada, że lepsza kondycja pracowników pomoże docelowo poprawić jakość wykonywanej pracy i zmniejszy absencję związaną z chorobami.

Wśród uczestników wykładów prowadzone są ankiety, mające na celu m.in. sprawdzenie przydatności uzyskanej wiedzy. Zbierane są też e-mailowo opinie pracowników na temat projektu. Do tej pory organizatorzy akcji otrzymali ponad 100 pozytywnych informacji zwrotnych. Projekt będzie kontynuowany w 2010 r.