Bądź jak Leon. Myśl Klientem

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Inicjatywa Bądź jak Leon. Myśl Klientem (ang. Customer Centricity) promuje proklienckie postawy wobec klientów sklepów, ale i wobec klientów wewnętrznych. Celem inicjatywy jest poprawa relacji między pracownikami, a także pomiędzy przełożonymi i pracownikami, co ma się przełożyć na poprawę relacji z klientami sklepów Carrefour. Sieć prowadzi szkolenia dla wszystkich pracowników firmy (sklepy, centrala), które umożliwiają im zmianę perspektywy. Przesłanie projektu jest bardzo proste: postępuj tak abyś był lubiany przez swoich klientów i współpracowników, bądź empatyczny i otwarty oraz bądź w swoich zobowiązaniach niezawodny. Po szkoleniach dany sklep wchodzi w etap wdrożenia „obietnic” (czyli konkretnych postaw, zachowań) w życie. Wszystkie sposoby realizowania idei klientocentryczności w Carrefour zostały wypracowane przez pracowników front-line, przedstawicieli poszczególnych zawodów i specjalizacji. Do końca 2017 Carrefour przeszkolił kadrę 50% hipermarketów i supermarketów. Organizacja szkoleń w pozostałych sklepach będzie realizowana do połowy 2019 roku. W 2018 w coraz większym stopniu w projekt będą angażowani pracownicy centrali firmy. Na etapie wdrażania „Obietnic” w miejscu pracy, Carrefour wspiera menedżerów i pracowników angażując ich w różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z Customer Centricity. Aby szybko docierać do wszystkich 2500 menedżerów, Carrefour stale rozwija aplikację.