Bądź eko – pij wodę z kranu

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

We współpracy z łódzkim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w spółkach Pelion zrealizowano kampanię Bądź eko – pij wodę z kranu, której celem była rezygnacja z zaopatrywania biur w wodę butelkowaną i zastąpienie jej wodą kranową. Konsekwencją miało być ograniczenie zużycia plastikowych opakowań, a tym samym generowania odpadów sztucznych. Kampania miała wymiar edukacyjny i proekologiczny i była skierowana do pracowników łódzkich spółek. Wykorzystano w niej różne, dostępne w firmie narzędzia komunikacji: materiały drukowane (plakaty, naklejki przy kranach), mailing oraz czasopismo wewnętrzne. Założeniem prowadzonych działań było uświadomienie pracownikom, że skład wody kranowej nie różni się znacząco od składu popularnych wód butelkowanych, co przemawia za zaprzestaniem konsumpcji wód sklepowych. W ramach projektu, przy kranach w aneksach kuchennych pojawiły się naklejki z porównaniem składu obu rodzajów wód. W przestrzeniach biurowych wywieszone zostały plakaty informujące o akcji, a w wewnętrznej gazetce opublikowany został wywiad z przedstawicielem ZWiK obalający popularne mity na temat „kranówki”. Pracownicy zostali także zapoznani z wynikami przeprowadzonych w firmie badań laboratoryjnych wody kranowej.