Badanie Zaangażowania Współpracowników

Metryka praktyki

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2021 r. Adamed Pharma przeprowadziła dwa badania dotyczące zaangażowania współpracowników i patrzenia na środowisko pracy z ich perspektywy. Pierwsze odbyło się badanie Covid Puls Check, jako kontynuacja badania z 2020 r. Firma chciała poznać nastroje współpracowników podczas pandemii i sprawdzić, jak oceniają wdrożone inicjatywy. Ponadto firma przeprowadziła pełne Badanie Zaangażowania Współpracowników w Polsce i na rynkach zagranicznych. Frekwencja wyniosła 94%. Dialog ze współpracownikami pozwala firmie na włączanie ich w budowanie środowiska pracy oraz kształtowanie oczekiwań współpracowników.