Badanie wpływu społecznego

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Badanie wpływu społecznego, przeprowadzone przez Orange Polska, pozwoliło ocenić oddziaływanie dziesięcioletniej obecności marki Orange na polskim rynku na gospodarkę, innowacyjność, społeczności lokalne, konsumentów, środowisko naturalne i pracowników. Firma chciała pokazać, jak wyglądają inwestycje w infrastrukturę i społeczeństwo obywatelskie, jak dzięki usługom Orange zmienia się dostęp do wiedzy, kultury oraz rynku pracy. Efektem przeprowadzonego badania było pozyskanie informacji do wprowadzenia zmian w firmie służących zwiększeniu pozytywnego, a zmniejszeniu negatywnego wpływu na otoczenie. Celem było również wywołanie publicznej dyskusji nad rolą biznesu w społeczeństwie, dlatego efektywność działań mierzono poprzez liczbę publikacji na temat wpływu Orange Polska (prawie 200 w 2015 r.), obecnością tematu w komunikacji wewnętrznej czy liczbą debat realizowanych w partnerstwach medialnych.