Badanie satysfakcji pracowników PulseSurvey

Metryka praktyki

Firma: Cellnex Poland,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Firma przeprowadza 2 razy w roku badanie satysfakcji pracowników. Pulse Survey ma formę anonimowej ankiety online we wszystkich 12 państwach, w których firma prowadzi działalność, i jest koordynowane przez centralę. Ankieta dostarcza informacji na temat poziomu zaangażowania, znajomości strategii biznesowej, różnorodności, poczucia integracji oraz dobrostanu pracowników. Wyniki badania są szczegółowo analizowane przez Zarząd spółki i kaskadowane w dół organizacji. Menedżerowie przy wsparciu działu People & Organization wraz z pracownikami wdrażają działania służące zwiększeniu poziom satysfakcji i zadowolenia załogi. W pierwszym badaniu w Cellnex Poland przeprowadzonym w maju 2022 r. wzięło udział 88% pracowników. Najwyżej oceniono obszary różnorodności i inkluzyjności.