Badanie „Raportowanie CSR w Polsce” – CSRinfo

Metryka praktyki

Firma: CSRinfo,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2011

CSRinfo prowadzi coroczne badanie kondycji raportowanie CSR w Polsce poczynając od analizy roku 2007. Jest to jedyne tego rodzaju badanie w Polsce, które pozwala śledzić trendy i zmiany w polskim raportowaniu CSR oraz identyfikuje mocne i słabe strony polskich raportów. Dzięki temu firmy, które dopiero rozważają podjęcie raportowania CSR otrzymują dane na temat stanu raportowania oraz uzyskują cenne wskazówki dotyczące tworzenia i komunikowania raportów jak i najczęstszych błędów. CSRinfo, poprzez analizę zebranego materiału i wyciągnięte wnioski, dzieli się z rynkiem swoją wiedzą i kompetencjami, dzięki czemu uczestnicy rynku – klienci, konkurencja i firmy raportujące – pozyskują wiedzę na temat najnowszych kierunków rozwoju raportowania pozafinansowego, co pozwala im na stałe ulepszania praktyki raportowania. CSRinfo, jedyna polska organizacja posiadająca status Organizational Stakeholder GRI, uruchomiła w maju 2011 polski Rejestr raportów CSR. Badanie kondycji raportowania w Polsce pozwala na dzielenie się wiedzą i kompetencjami z klientami, konkurentami i szeroko rozumianym rynkiem, a tym samym jest trwałym wkładem CSRinfo w edukację i promocje CSR i sprawozdawczości czynników pozafinansowych.