Badanie optometryczne

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Pelion zachęcił także swoich pracowników do skorzystania z badania optometrycznego (badanie komputerowe wzroku oraz ciśnienia śródgałkowego). Znaczna część pracowników firmy pracujebowiem na komputerze, przez co są oni szczególnie narażeni na choroby narządu wzroku. Badanie zostało zrealizowane na początku 2020 r., jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Skorzystało z niego ok. 100 pracowników.