Badanie istotności w ING Banku Śląskim

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Badanie istotności w ING Banku Śląskim wyłoniło najważniejsze aspekty działalności przy uwzględnieniu potrzeb interesariuszy, strategii firmy i trendów społecznych. Ważnym elementem był dialog z przedstawicielami kluczowych interesariuszy. Badanie przeprowadzono w czterech etapach: zbieranie opinii (ankiety, panel interesariuszy); analiza dokumentów i źródeł zewnętrznych; priorytetyzacja (warsztat dla dyrektorów, konsultacje z Zarządem); prezentacja wyników. W proces zaangażowano specjalistów kluczowych obszarów banku (tzw. Grupa CSR), którzy m.in. ocenili raport CSR za lata 2011–2012, przeprowadzili analizę SWOT praktyk bankowych, ustalili skład panelu interesariuszy i zagadnienia do dyskusji.