Badania USG dzieci

Metryka praktyki

Firma: Farm Frites Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Farm Frites Poland współpracuje z Fundacją Ronalda McDonalda. Regularnie, co 2 lata, zaprasza ambulans Fundacji, pokrywając w całości lub częściowo koszty badań, a także angażując swoich pracowników – wolontariuszy w pomoc przy badaniach. W ambulansie wykonywane są profilaktyczne badania USG dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”. W 2018 roku w ciągu trzech dni przebadano 160 dzieci.