Badania profilaktyczne słuchu

Metryka praktyki

Firma: Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Dynamika rozwoju cywilizacji powoduje wzrost narażenia na hałas. kiedyś problemy ze słuchem dotyczyły osób w wieku 70–80 lat, obecnie dotyczą one coraz młodszych, jak alarmują badania WHO i jak podaje się do wiadomości w Światowy Dzień Ochrony Słuchu. W 2021 r. tematem wydarzenia była „Ochrona słuchu dla wszystkich! Badania. Rehabilitacja. Komunikacja”. Idąc za tym hasłem i w nawiązaniu do jednej z wartości Grupy Servier, jaką jest troska, w dniach 14-15 czerwca Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne zorganizował badania profilaktyczne słuchu specjalnie dla pracowników firmy, którzy na co dzień nie podlegają ekspozycji na hałas. Liczba osób, które wzięły udział w badaniu – 75 pracowników (ok. 1/3 ogólnej liczby pracowników).