Badania nad innowacyjnością polskiej gospodarki – BRE Bank

Metryka praktyki

Firma: BRE Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
BRE Bank, począwszy od 2005 r., prowadzi corocznie badania nad innowacyjnością polskiej gospodarki oraz ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm wraz z podrankingami regionalnymi. Organizuje także gale innowacyjności – wydarzenia, podczas których rozmawia się na temat innowacyjności oraz wręcza nagrody dla najbardziej innowacyjnych firm. Partnerami projektu są: INE PAN, Dun&Bradstreet oraz Gazeta Prawna.Dzięki temu projektowi udaje się identyfikować oraz promować innowacyjne przedsiębiorstwa, prezentować najlepsze rozwiązania na rynku oraz tworzyć wspólną platformę do dyskusji i współpracy, co prowadzi do wzrostu zainteresowania innowacyjnością i zmniejszenia dystansu rozwojowego dzielącego polskie firmy od światowej czołówki.

Dzięki środkom BRE Banku INE PAN wypracował fachową, unikalną metodologię badania innowacyjności. Metodologia ta jest wykorzystywana do kształcenia kadr administracji publicznej i przedsiębiorstw, zainteresowanych oceną poziomu innowacyjności. We współpracy z Instytutem Kształcenia Konsultantów Europejskich z Kalisza, Sieć Naukowa MSN prowadzi cykl szkoleń prowadzących do uzyskania tytułu Konsultanta, Eksperta i Audytora Innowacyjności (w szkoleniu brali między innymi udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, MNiSW i MSWiA).

W III edycji przebadano ok. 26 tysięcy firm – dzięki rankingowi kilkadziesiąt firm zostało nagrodzonych Kamertonami Innowacyjności i wypromowanych w regionie lub na arenie ogólnopolskiej. Zastosowane podejście pozwala identyfikować przejawy innowacyjności na poziomie mikroprzedsiębiorstw oraz w układzie lokalnym.