Badania komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Sprawnie funkcjonujący system komunikacji wewnętrznej to składowa sukcesu procesów zarządczych, pracowniczych, biznesowych itd. Podobne znaczenie ma kultura organizacyjna, poziom identyfikowania się z nią przez kadrę pracowniczą, jak również kwestia utożsamiania się z reprezentowanymi przez nią wartościami. Dlatego spółka Lubelski Węgiel Bogdanka zdecydowała się na wprowadzenie cyklicznych badań komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej oraz sformułowania macierzy kompetencji.