BadamyGeny.pl

Metryka praktyki

Firma: Warsaw Genomics,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W Warsaw Genomics prowadzony jest program BadamyGeny.pl, którego celem jest objęcie całej polskiej populacji badaniami przesiewowymi w kierunku nowotworów dziedzicznych. Specjaliści firmy stworzyli metodę, która umożliwia kompleksową prognostykę nowotworów za cenę wielokrotnie niższą niż standardowa cena europejska. Osoby, których na badanie nie stać, mają możliwość wnioskowania o wsparcie. Program został opracowany i jest realizowany przez pracowników Warsaw Genomics, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Ryzyko nowotworu oceniane jest w oparciu o dane medyczne, rodzinne i genetyczne każdego pacjenta.

Program został opracowany i jest realizowany przez pracowników Warsaw Genomics, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Celem projektu jest objęcie badaniem całej polskiej populacji i edukowanie na temat działań jakie działania powinno się podjąć, by uchronić się przed rakiem.

W niecałe 9 miesięcy, w programie zarejestowało się ponad 40 tysięcy pacjentów, wydano już wyniki niemal 10 tysiącom pacjentów. U 4% z nich, a więc u niemal 400 osób, znaleziono mutacje, które w znaczący sposób zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór. Pacjenci otrzymali dokładne zalecenia, jakie badania powinni wykonywać, by uchronić się przed rakiem.

Z dofinansowania badania skorzystało prawie 300 pacjentów.

Praktyka realizowana wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Więcej informacji: