Badamy Geny

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Deloitte zrealizował praktykę „Badamy Geny” w ramach strategii „Employee Well-being” – działań wspierających pracowników w prowadzeniu aktywnego i zdrowego trybu życia. Umożliwiła ona wykonanie bezpłatnych badań genetycznych, dzięki którym pracownicy uzyskali wiedzę na temat tego, jakie działania profilaktyczne podjąć, aby lepiej i bardziej świadomie zadbać o swoje zdrowie i w przyszłości uniknąć poważnej choroby. W wyniku inicjatywy niemal połowa pracowników Deloitte (1099 osób) poddała się badaniom genetycznym pod kątem ryzyka zachorowania na raka. Zgodnie z danymi statystycznymi ok. 100 pracowników (10% badanej próby) otrzymało ważny sygnał ostrzegawczy i wskazanie do natychmiastowych działań lekarskich związanych z wysokim ryzykiem zachorowania na raka. 1018 pracowników oddało krew podczas pobrań zorganizowanych w biurach Deloitte, w tym ok. 100 osób przebywających na urlopie macierzyńskim. Zebrano 10 863 zł, które przekazano w formie darowizny na rzecz Warsaw Genomics, co dało 26 osób wspartych dzięki tej kwocie. Dedykowana witryna intranetowa z Q&A została odwiedzona 3300 razy, z harmonogramem Programu 2151 razy. Strona główna Programu odnotowała 1563 wejścia.