B.NET

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

B.NET to projekt realizowany przez T-Mobile Polska, wspólnie z Digital University. Inicjatywa skierowana była do uczniów szkół podstawowych oraz do ich nauczycieli i miała na celu edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci. Dzięki projektowi nauczyciele mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. Celem organizatorów było wyposażenie ich w praktyczną wiedzę. Aby to zrobić zorganizowano warsztaty online. Wzięło w nich udział blisko 500 nauczycieli. Podczas spotkań pedagodzy otrzymali gotowe scenariusze lekcji oraz narzędzia umożliwiające przeprowadzenie interesujących zajęć w swoich szkołach. B.NET to także działania skierowane bezpośrednio do uczniów. Aby zainteresować im tematem bezpieczeństwa przeprowadzono interaktywny turniej. Biorące w nim udział dzieci walczyły o możliwość przeprowadzenia w ich szkołach dodatkowych zajęć.