B-Link – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

W 2009 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe TP podjęło współpracę z Politechniką Łódzką w ramach projektu „Blink Browser”, którego celem było stworzenie programu umożliwiającego sterowanie przeglądarką internetową za pomocą oczu. Efektem było przygotowanie społecznie użytecznego narzędzia teleinformatycznego dla osób sparaliżowanych.B-Link pozwala sterować komputerem za pomocą mrugnięć powiekami, przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi, tj. komputera i kamery internetowej. Skierowany jest do osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie miały lub miały w znacznym stopniu ograniczoną możliwość korzystania z komputera i Internetu. Program b-Link jest aplikacją całkowicie bezpłatną, typu open-source, dostępną na stronie firmy. Z jego pomocą możliwe jest nawigowanie stronami www, używanie myszy i klawiatury, korzystanie m.in. z WordPada, MS Worda i Outlooka, włączanie i wyłączanie dźwięku oraz wyłączanie komputera po zakończeniu pracy. Wszystkie funkcjonalności, które zostały wykorzystane w programie b-Link, są wynikiem testów i rozmów przeprowadzonych z osobami niepełnosprawnymi. W testach programu uczestniczyli m.in. podopieczni Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

W ciągu pierwszych 4. miesięcy funkcjonowania, program ściągnęło ponad 5000 użytkowników. Obecnie przygotowana jest polska i angielska wersja językowa pro- gramu, planowane jest też tłumaczenie na inne języki. Włączenie się w rozwój programu przyczyniło się do wzrostu zaangażowania pracowników firmy i wzmocniło ich poczucie odpowiedzialności za klientów, zwłaszcza niepełnosprawnych.