AXELKI na zielono – Axel Springer Polska

Metryka praktyki

Firma: Axel Springer Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Axel Springer od kilku lat wprowadza szereg proekologicznych rozwiązań w procesach produkcyjnych i sprzedażowych. Od roku 2008 dołączono do nich projekt ekobiura. Wdrażano go  stopniowo, wprowadzając m.in. papier do drukowania z recyklingu, koperty z makulatury w korespondencji firmy, czy też organizując selektywną zbiórkę odpadów biurowych.Aby uzyskać dla ekobiura zrozumienie i akceptację pracowników (w większości dziennikarzy), o każdej zmianie informowano przez intranet, dając możliwość uzyskania odpowiedzi na pojawiające się pytania. Pracowników zapraszano też do aktywnego włączania się w proekologiczne działania (np. w akcję sadzenia drzew w Jabłonnej). Początkowo odnieśli się oni do projektu sceptycznie, jednak w miarę rozwoju przedsięwzięcia coraz mocniej się weń angażowali.

Działania projektowe oraz dodatkowe inicjatywy (np. likwidacja darmowych egzemplarzy gazet dla pracowników i wprowadzenie wydań elektronicznych) spowodowały w roku 2009 spadek ilości  odpadów papierowych o połowę (do ok. 1 tony makulatury/miesiąc w biurach). Dzięki segregacji makulatura mogła być sprzedawana, a uzyskane środki przeznaczano na schroniska dla zwierząt. Wskutek zastosowania ekologicznego papieru do drukowania odnotowano spadek kosztów zakupów o blisko 40%.

W 2010 roku firma będzie zachęcać pracowników do korzystania z rowerów w drodze do pracy, planuje również prowadzić szkolenia wewnętrzne z zakresu CSR-u.