Eco aware

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

W ramach praktyki Eco Aware realizowanej przez LPP, zakupy online marek firmy trafiają do klientów w opakowaniach z kartonu poddanego recyklingowi. Ponadto LPP realizuje pilotażowy projekt zbiórki odzieży, który ma zachęcić klientów do oddawania niepotrzebnych ubrań. Dzięki współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta ubrania otrzymują osoby bezdomne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Wprowadzono też linię ubrań Eco Aware oraz linię premium w 40% wykonaną z ekologicznych materiałów i w zrównoważonym procesie.