Autostrada do Szkoły

Metryka praktyki

Firma: Autostrada Wielkopolska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Z badań IPSOS wynika, że co piąty rodzic dostrzega zagrożenia pojawiające się na drodze jego dziecka do szkoły. Co trzeci z kolei widzi konieczność wprowadzenia zmian poprawiających bezpieczeństwo w rejonie szkoły.

„Autostrada do Szkoły” to program społeczno-edukacyjny realizowany w gminach województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Kampania wykorzystuje technologię virtual reality. Dzięki goglom i dedykowanej programowi aplikacji uczniowie przenoszą się do wirtualnego świata, gdzie rozwiązują zagadki związane z bezpieczeństwem na drodze. Gogle pozwalają przenieść się do wirtualnego miasta, poruszać po wirtualnych drogach, a podczas zabawy uczyć zasad ruchu drogowego. Organizatorzy udostępniają dzieciom również interaktywne stoły iTable, dzięki którym każda lekcja zamienia się w podróż po świecie zaawansowanej technologii.

Lekcje zrealizowane zostały w wybranych placówkach powiatu poznańskiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, konińskiego, międzyrzeckiego, wągrowieckiego, świebodzińskiego, sulęcińskiego oraz Leszna.

Do końca 2017 roku zaplanowano wizyty łącznie w 50 szkołach, a przez najbliższe 2 lata planowane jest odwiedzenie 200 placówek.

W wybranych szkołach realizowane były dodatkowe elementy infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w pobliżu szkół. W dwóch szkołach zainstalowane zostały znaki informujące o przejściach dla pieszych, kocie oczka oraz pola spowalniające z masy chemoutwardzalnej. Było to możliwe dzięki wsparciu firmy Strabag oraz komend Policji, które pomogły określić potencjalnie niebezpieczne miejsca w pobliżu szkół.

Inicjatorzy podjęli również współpracę ze studentami School of Form. Przed studentami postawiono zadanie wpisania kreatywnych rozwiązań związane z bezpieczeństwem pieszych w obowiązujące normy prawne. Projekty, w tym zwycięski „Zebra Zbyszek”, można było obejrzeć podczas wystawy w wieżowcu Bałtyk w Poznaniu.

Praktyka realizowana była w partnerstwie ze STRABAG, Autostrada Eksploatacja SA i Kulczyk Foundation. Podczas trwania projektu nawiązano współpracę ze School of Form. Patronat nad działaniem objęli: Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu, Rzecznik Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Program Autostrada do Szkoły nie dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa na autostradzie A2, na której nie mogą znaleźć się piesi i która nie przebiega przez teren zabudowany.

Więcej informacji: