Autokreacja – BP Polska

Metryka praktyki

Firma: BP,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Celem programu Autokreacja jest zmniejszenie bezrobocia wśród wybranych grup docelowych oraz niwelowanie konfliktów społecznych powstających na jego tle.

Program Autokreacja jest realizowany w ramach tygodniowego kursu, podczas którego uczestnicy dowiadują się, jak aktywnie poszukiwać pracy, jak pisać CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak poznać swoje silne i słabe strony oraz pracować nad własnym poczuciem wartości.

Uczestnicy biorą udział także w zorganizowanych dla nich krótkich kursach komputerowych oraz wykładach prowadzonych przez menedżerów z dużych firm, przybliżających proces i etapy rekrutacji w ich organizacjach. Kurs Autokreacji realizowany jest na podstawie partnerskiej współpracy pomiędzy: biznesem, organizacjami pozarządowymi, urzędami pracy i innymi jednostkami administracji publicznej oraz szkołami.

Organizatorem kursu jest Stowarzyszenie Autokreacja. Firma BP jest jednym z głównych sponsorów programu, a jej pracownicy, jako wolontariusze, uczestniczą w programie w roli trenerów osób bezrobotnych.

W programie biorą również udział inne firmy, które delegują swoich pracowników do przeprowadzenia warsztatów w trakcie kursu oraz fundują upominki i nagrody dla uczestników. Powiatowe urzędy pracy (od czterech do sześciu w regionie) delegują pracowników liderów klubów pracy, którzy oprócz prowadzenia rekrutacji uczestników do programu przeprowadzają warsztaty podczas kursu. Swoje zasoby udostępniają również uczelnie wyższe, delegując wykładowców do przeprowadzenia warsztatów.

W programie wzięło udział ponad 430 uczestników z różnych regionów Polski. Około 60% spośród bezrobotnych w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia kursu znajduje zatrudnienie bądź wprowadza istotne zmiany w swoim życiu.