Autokreacja – Bank BISE

Metryka praktyki

Firma: Bank BISE,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Bank BISE zdecydował się na wsparcie programu „Autokreacja”, który ma na celu pomoc bezrobotnym, młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swą przygodę z przedsiębiorczością, mają pomysł, ale nie mają środków na rozpoczęcie działalności.

Program jest realizowany od 1995 r. przez Youth Business International (YBI), która jest częścią Fundacji Księcia Karola The Prince of Wales International Business Leaders Forum (Międzynarodowe Forum Liderów Biznesu). Rolą banku w tym projekcie było ocenienie wniosków (pod względem kredytowym) i wypłacenie nieoprocentowanego kredytu, a potem monitorowanie jego spłaty.

Dzięki edycji pilotażowej, która trwała do połowy stycznia 2006 roku, dziesięciu beneficjentów otrzymało nieoprocentowaną pożyczkę. Kandydaci byli rekrutowani z pomocą Urzędów Pracy, Biur Karier wyższych uczelni oraz organizacji pozarządowych.

Uczestnicy programu mieli szansę założyć własną firmę lub przeznaczyć pożyczkę na poszerzenie i udoskonalenie już oferowanych produktów i usług. Komisja Rekrutacyjna, złożona z doświadczonych biznesmenów, indywidualnie oceniała nadesłane biznes plany, a następnie przeprowadzała rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Podczas rekrutacji jedynym kryterium oceny była szansa na sukces, czyli prowadzenie firmy przez minimum kolejne 3 lata i spłata pożyczki. Obecnie wszyscy beneficjenci regularnie spłacają pożyczki, a ich firmy rozwijają się w imponującym tempie.

Dzięki współpracy z Autokreacją pracownicy banku nauczyli się rozwiązywania wielu kwestii, m.in. postępowania ze startującym przedsiębiorstwem, oceny ryzyka, etc., które będą mogli wykorzystać w kontaktach z nowymi klientami banku.