Aukcje Pracowników Allegro – Grupa Allegro

Metryka praktyki

Firma: Grupa Allegro,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2012

APA, czyli Aukcje Pracowników Grupy Allegro, to oddolna inicjatywa, która wystartowała jesienią 2007 roku. Raz na kwartał lub co pół roku pracownicy Grupy Allegro organizują kolejną akcję. Udzielono pomocy już 11 dzieciom. W roku 2012 miały miejsce dziesiąta i jedenasta edycja, w ramach których zbierano pieniądze na dwóch chorych chłopców. Każda edycja APA poświęcona jest innemu beneficjentowi i rozpoczyna się od wybrania koordynatora akcji. Najpierw zbierane są informacje o osobach, którym można pomóc, potem w trakcie głosowania – następuje wybór beneficjenta. Konieczny jest kontakt z rodzicami dziecka, aby uzyskać zgodę i stosowne dokumenty. Następnie przygotowywana jest strona „O mnie”, przedłużany status charytatywny i podawany nr konta danego beneficjenta, tak aby wpłacane przez kupujących pieniądze docierały od razu na subkonto dziecka. W ramach akcji w firmie, wśród rodzin i znajomych pracowników, a także od allegrowiczów zbierane są przedmioty, które wystawione zostają na aukcji. Do każdej przesyłki dołączane są podziękowania dla kupujących. Podczas 11 edycji APA wystawiono 516 aukcji, z czego zakupu dokonano na 315 aukcjach. Najdroższy sprzedany przedmiot to aparat fotograficzny zlicytowany za 350 zł. W sumie dla jednego z chłopców udało się zebrać 6280,92 zł.