Aukcja Dobroczynna

Metryka praktyki

Firma: Bank Millennium,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Aukcja Dobroczynna organizowana przez Bank Millennium jest inicjatywą opierającą się na społecznym zaangażowaniu pracowników, którzy przekazują na rzecz przedsięwzięcia własnoręcznie wykonane przedmioty (np. ozdoby świąteczne, biżuterię). W licytacji poprzez formularze dostępne online mogą brać udział wszyscy zatrudnieni w banku. Pozyskane w ten sposób środki finansowe są przekazywane na cel charytatywny.