Audyty dobrostanu zwierząt

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Carrefour Polska prowadzi u swoich dostawców dwa rodzaje audytów: audyty dobrostanu zwierząt w rzeźniach oraz audyty techniczne u dostawców marki Jakość z Natury. W ubojniach weryfikowane są warunki transportu i uboju, audyty techniczne skupiają się z kolei na warunkach bytowania i żywienia. W przypadku marki Jakość z Natury cały łańcuch dostaw pozostaje pod kontrolą sieci Carrefour. W hodowli drobiu zabronione jest stosowanie pasz zawierających antybiotyki, stymulatory wzrostu, hormony i substancje o działaniu hormonalnym oraz genetycznie modyfikowanych materiałów paszowych. Audyty w rzeźniach prowadzone są co 3 lata. Dotyczy to ok. 20 rzeźni, z których 5 zostało skontrolowanych w 2022 r. – wszystkie z doskonałymi wynikami. W 2022 r. w fermach zwierzęcych odbyło się też 35 audytów marki Jakość z Natury.