Audyt SQAS

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

W 2014 roku firma Schenker (DB Schenker Logistics) poddała się audytowi SQAS, według międzynarodowych standardów Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. Oceniono systemy i procedury dotyczące bezpieczeństwa, jakości, aspektów środowiskowych i HR. Dodatkowe obszary poddane audytowi to: obrót przesyłkami zawierającymi produkty chemiczne, komunikacja z klientami, szkolenia kierowców i spedytorów, metody bezpieczeństwa stosowane w transporcie, reagowanie na sytuacje awaryjne. Nad przygotowaniem do badania pracował interdyscyplinarny zespół pracowników różnych działów. Firma zdobyła 90% punktów, co jest wynikiem ponadprzeciętnym. Raport SQAS jest ważny 3 lata, wskazuje obszary ocenione dobrze, jak również miejsca do udoskonaleń.