Audyt i analiza CSR

Metryka praktyki

Firma: Aquanet,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2021 roku Aquanet rozpoczęła działania CSR w Grupie Kapitałowej. Audyt i analiza CSR stanu wyjściowego projektów i procesów we wszystkich spółkach grupy pomogła firmie przygotować rekomendacje dla rozwoju CSR w przyszłości w Grupie Aquanet.