ATLAS – dobry obywatel – Grupa ATLAS

Metryka praktyki

Firma: Grupa ATLAS,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Grupa ATLAS realizuje działania pomocowe za pośrednictwem Fundacji Dobroczynności ATLAS, która opiekuje się dziećmi pokrzywdzonymi przez los, szczególnie ciężko chorymi, z ubogich rodzin, osobami nieuleczalnie chorymi oraz rodzinami wielodzietnymi o niskim dochodzie. Na rzecz szpitali, szkół i domów samotnej matki, zlokalizowanych w całym kraju, firma przekazuje bezpłatnie materiały budowlane. Część wolontariuszy Fundacji jest pracownikami firmy.Dzięki wsparciu przedsiębiorstwa w 2009 roku Fundacja udzieliła pomocy zarówno finansowej, jak i rzeczowej ponad 600. osobom, 50. placówkom ze sfery zadań publicznych oraz powodzianom z Podkarpacia i pogorzelcom z Łodzi. Z przekazanych środków zakupiono m.in. schodołaz dla  niepełnosprawnych dzieci w łódzkiej szkole, przenośny aparat USG dla łódzkiego hospicjum oraz 300 paczek świątecznych kombatantom i seniorom z Gdańska. Wzrasta liczba wpłat dla Fundacji z tytułu jednego procenta podatku, a firma ATLAS postrzegana jest jako społecznie odpowiedzialna.