As Compliance

Metryka praktyki

Firma: Wonga.pl,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

As Compliance to nagroda otrzymują pracownicy firmy wonga.pl, który w wyróżniający się sposób przestrzegają zasad compliance. Przy wyborze Asa Compliance pod uwagę brane są:

  • traktowanie klientów zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie Etyki Wonga;
  • prowadzenie etycznej relacji z kontrahentem, na zasadach przyjętych w Wonga (rozpoczynanie współpracy od podpisania NDA; weryfikacja kontrahenta prowadzona w sposób zgodny z Procedurą Weryfikacji Kontrahenta; sporządzanie Cover page do umowy, zamówienia lub innego dokumentu współpracy z kontrahentem; przekazywanie umów, zamówień lub innych dokumentów kształtujących współpracę z kontrahentem do Departamentu Prawnego i Compliance);
  • Przegląd procedur.
  • Przestrzeganie zasad ochrony danych.
  • Zgłaszanie konfliktu interesów.
  • Nietraktowanie compliance jako przykrego obowiązku.
  • Działanie w myśl wartości Wonga
  • Szacunek dla współpracowników.
  • Czyste biurko, czysty pulpit, ścieranie informacji z tablic/flipchartów.