ARP realizuje Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Metryka praktyki

Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Agencja Rozwoju Przemysłu wdrożyła Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, której celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością gospodarczą a interesem społecznym. W dokumencie określono główne obszary odpowiedzialności oraz wymieniono kluczowych interesariuszy ARP S.A. Wyznaczono cztery kierunki obejmujące inicjatywy adresowane do poszczególnych grup interesariuszy. Zgodnie z nimi Agencja Rozwoju Przemysłu za cel stawia sobie bycie: rzecznikiem innowacji polskiej gospodarki, partnerem i opiekunem klienta, pracodawcą dbającym o przyjazne i etyczne miejsce pracy oraz mecenasem działań społecznych.