Apteka bez barier – TORFARM

Metryka praktyki

Firma: Torfarm,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

TORFARM S.A. wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji od 2001 r. organizuje kampanię społeczną Apteka bez barier. Jej głównym celem jest likwidacja barier architektonicznych i mentalnych w aptekach. Podstawowym założeniem kampanii jest uwrażliwienie aptekarzy na problemy osób niepełnosprawnych.

W ramach kampanii powstał ogólnopolski konkurs o tym samym tytule, podczas którego wyróżniane są oraz promowane apteki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz aptekarze działający na ich rzecz. W ramach programu Apteka bez barier prowadzona jest kampania informacyjna dla aptekarzy mówiąca o możliwościach i sposobach usunięcia barier architektonicznych i mentalnych w aptekach, a także o konieczności profesjonalnej opieki farmaceutycznej nad pacjentem niepełnosprawnym.

Głównymi narzędziami komunikacyjnymi jest Magazyn Aptekarski TORFARM-u i konkurs Apteka bez barier. W konkursie może wziąć udział każda apteka, która w momencie zgłoszenia jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych lub dostosuje się w trakcie danej edycji. Do konkursu aptekę może zgłosić właściciel, kierownik apteki lub osoba trzecia.

Zgłoszona apteka otrzymuje pakiet informacyjny, w którym znajduje się ankieta. Wypełnioną ankietę wraz ze zdjęciami apteki (wewnątrz i z zewnątrz) należy przesłać pod adresem firmy TORFARM. Zgłoszone do konkursu apteki oceniane są przez niezależne jury na podstawie ankiet, zdjęć obiektu oraz opinii osób niepełnosprawnych.

Wytypowane apteki odwiedzają przedstawiciele organizatorów w celu potwierdzenia zgodności danych. Nagrodzone apteki otrzymują tablice pamiątkowe, dyplomy gratulacyjne, prenumeratę pism Lek w Polsce oraz Integracja. Każda wyróżniona apteka jest promowana w swoim regionie poprzez informacje prasowe w mediach lokalnych, uroczyste odsłonięcie mosiężnej tablicy w aptece z udziałem osobistości z branży farmaceutycznej i przeprowadzane wywiady.

Program Apteka bez barier spełnia także cele edukacyjne. Firma TORFARM wydala Przewodnik dla aptekarzy, w którym na 48 stronach znalazły się informacje dotyczące dostosowania apteki do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej, niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych umysłowo. W publikacji znajduje się także wyciąg z przepisów prawa budowlanego i farmaceutycznego dotyczących likwidacji barier.

W 2005 r. odbyła się czwarta edycja konkursu, do której zgłosiło się 200 aptek, czyli o 130 więcej niż w pierwszej edycji.