Aplikacja ucząca echolokacji – Echovis

Metryka praktyki

Firma: Transition Technologies,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Celem projektu Echovis realizowanego przez Transition Technologies jest stworzenie narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Wykształcenie tej umiejętności pozwoli osobom niewidomym i słabowidzącym na większą niezależność, pewność w poruszaniu się oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Projekt dostępny jest w formie mobilnej gry, która zawiera wirtualne środowisko szkoleniowe, które umożliwia skuteczne i efektywne nabywanie umiejętności w zakresie korzystania z echolokacji.