Aplikacja „Podziel się Posiłkiem” na Facebooku – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Firma Danone w działaniach społecznych skupia się przede wszystkim na walce z niedożywieniem dzieci w Polsce. Od 2003 roku realizuje program „Podziel się Posiłkiem”. Chcąc kontynuować promocję kampanii, firma zadecydowała o podjęciu działań na Facebooku.We wrześniu 2009 roku firma rozpoczęła kampanię informacyjną programu „Podziel się Posiłkiem”, na portalu społecznościowym Facebook, w ramach której za każde dwie osoby, które dołączyły do aplikacji, firma Danone fundowała jeden posiłek dla dzieci. W kampanii wykorzystano mechanizm marketingu wirusowego – użytkownicy Facebooka sami promowali aplikację, wysyłając zaproszenia do znajomych.Celem trwającego półtora miesiąca przedsięwzięcia było uzyskanie 20 000 użytkowników i tym samym ufundowanie 10 000 posiłków. Zainteresowanie było jednak tak duże, iż już po 4 tygodniach cel został osiągnięty i podjęto decyzję o zwiększeniu puli posiłków o kolejne 5000. Do niedożywionych dzieci trafi 15 000 posiłków. Obecnie liczba fanów strony przekroczyła 4400, co stanowi jeden z najlepszych wyników dla stron w tym serwisie, prowadzonych w języku polskim, i wciąż wzrasta. Aplikacja umożliwiła bezpośrednie dotarcie do niemal 47-tysięcznej grupy ludzi, którzy swoją aktywnością poparli działania firmy Danone oraz utożsamienie się fanów strony profilowej z programem „Podziel się Posiłkiem”. Firma zyskała nowe kanały skutecznej komunikacji. Zwiększono również świadomość internautów na temat problemu niedożywienia.