Aplikacja mobilna „Wyłączenia”

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Aplikacja mobilna „Wyłączenia” wysyła powiadomienia na urządzenia mobilne (Android, iOS) użytkowników oraz wyświetla informacje o awariach i planowanych wyłączeniach w sieci Enea Operator zgodnie z określonymi przez użytkownika adresami. Dodatkowo firma cały czas rozwija system powiadamiania klientów o przerwach w dostawach energii elektrycznej. Również na stronie internetowej Enei Operator jest wyszukiwarka awarii i planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej.