Aplikacja dla Wolontariuszy Fundacji Orange

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Pracownicy Orange od 2003 roku bardzo chętnie angażują się w działania wolontariackie. Uczą dzieci, jak być bezpiecznymi w internecie, pokazują seniorom pierwsze kroki w obsłudze komputera, remontują szpitale, odpowiadają na najważniejsze potrzeby lokalnych społeczności. W wolontariacie aktywnie uczestniczy 3 500 pracowników rocznie. Aby angażować się jeszcze skuteczniej, potrzebne było narzędzie zbierające wszystkie informacje w jednym miejscu i ułatwiające włączanie się w projekty.

Aplikacja dla Wolontariuszy Fundacji Orange pozwala na łatwe angażowanie się w pomaganie. Zapewnia dostęp do aktualnych i archiwalnych projektów, dostęp do swojego profilu (w przyszłości profili innych wolontariuszy). Pozwala na dodawanie projektów i zapraszanie do nich wolontariuszy. Wolontariusze przyłączają się do wybranych przez siebie inicjatyw poprzez dopasowanie ich po obszarze zainteresowań (uczenie, animowanie dzieciom czasu wolnego, remontowanie i inne), czas (dysponuję godziną czy całym dniem) oraz terminem wydarzenia i miejscem akcji (miejscowość i organizacja). Wolontariusze mają aktualny podgląd, co, gdzie i kiedy się dzieje, mogą przeczytać szczegółowy opis i mogą dołączyć do wybranej akcji. Po akcji mogą dodać relację ze zdjęciami. Uczestnicy oceniają organizację akcji oraz współpracę z beneficjentem. Koordynator ma dostęp do aktualnych statystyk, wie, gdzie i kiedy dzieją się projekty oraz ilu wolontariuszy bierze w nich udział, zna wyniki ankiet. W jednym miejscu ma dane, kogo ubezpieczyć i komu wysłać koszulki oraz materiały potrzebne do akcji. Dzięki aplikacji może być w stałym kontakcie z wolontariuszami, liderami drużyn i wolontariusze mogą też kontaktować się ze sobą nawzajem. Aplikacja jest dostępna zarówno w wersji PC, jak i mobilnej.

Aplikacja została oddana w ręce użytkowników 17 października 2016 roku. System powstał i skutecznie działa, ułatwia wolontariuszom znalezienie niezbędnych informacji i zaangażowanie się, gromadzi dane i statystyki, działania organizacyjne odbywają się przy użyciu aplikacji, a największy sprawdzian – akcja Gwiazdka z Fundacją Orange odbyła się w aplikacji (od etapu zbierania zgłoszeń czyli dodawania akcji przez wolontariuszy, poprzez przyznanie grantów, aż po dodanie relacji z akcji). W akcji świątecznej wzięło udział 1170 wolontariuszy.

Firma rozwija i ulepsza program wolontariatu pracowniczego, posiadając narzędzie, które spełnia założenia, czyli pozwala pracownikom na jeszcze łatwiejsze angażowanie się w działania społeczne. Firma ma stały dostęp do aktualnych rezultatów programu wolontariatu, posiada wgląd w dane i statystyki oraz wyniki badań, co przy zaangażowaniu się 3 500 pracowników rocznie jest znacznym ułatwieniem.

Pracownicy zyskali aplikację, w której mogą wyszukać i przyłączać się do interesujących ich akcji. Mogą zaprosić do akcji swoich współpracowników i po akcji dodać relację wraz ze zdjęciami i video. W jednym miejscu mają dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Mogą polecać współpracę z beneficjentami i ocenić realizację akcji.

Koordynator wolontariatu zyskuje narzędzie ułatwiające zarządzanie programem. Może dodawać ankiety i kwestionariusze, sprawdzać satysfakcję wolontariuszy i beneficjentów, sprawdzać, jak wydarzenie wpłynęło na integrację grupy czy rozwój wolontariusza.

Więcej informacji