ANWIL Pasja

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

ANWIL w ramach programu ANWIL Pasja wspiera rozwój pracowników nie tylko w sferze zawodowej, ale także po godzinach pracy. Pracownicy spółki mogą ubiegać się o dofinansowanie ich hobby, realizowanych samodzielnie lub wspólnie z innymi członkami załogi. O dofinansowanie realizacji swoich zainteresowań ubiegają się m.in. wędkarze, biegacze, nurkowie, trekkingowcy, motocykliści, rowerzyści i artyści. Jednym z zatrudnionych, którego talent firma postanowiła wesprzeć finansowo i zaprezentować szerokiej publiczności, był akordeonista, który dzięki pozyskanym środkom do tej pory wydał 2 autorskie płyty. W 2022 r. liczba zgłoszonych wniosków wyniosła 129 (indywidualne) i 26 (grupowe). Dofinansowanie przyznano 122 wnioskodawcom.