Annual CSR Outlook

Metryka praktyki

Firma: CSRinfo,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

W grupie odbiorców działań CSRinfo wielu jest takich, którzy po raz pierwszy mają kontakt z CSR lub potrzebują tylko podstawowych informacji z tego obszaru. To głównie do nich kierowany jest Annual CSR Outlook, stanowiący podsumowanie wydarzeń w Polsce w minionym roku i pokazanie trendów na kolejny rok w przystępnej, krótkiej formie. Publikacja jest wydawana w języku polskim i angielskim, a przy jej powstaniu angażowani są eksperci polscy i zagraniczni. Materiał jest dostępny bezpłatnie w wersji pdf, a także w wersji drukowanej (nakład 1000 egz.). Inicjatywa realizowana jest od 2013 roku, kiedy to materiał wydany był wspólnie z Tchibo Warszawa.