Ankieta badająca świadomość pracowników w zakresie funkcjonowania sieci Compliance Championów

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2015

W Banku BPH działa ponad 60 Compliance Championów, którzy – poza wykonywaniem swoich obowiązków służbowych – na co dzień wspierają kulturę compliance poprzez dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat stosowania najwyższych standardów etycznych. Pomagają oni pracownikom w zrozumieniu i praktycznym stosowaniu zasad compliance, koncentrując się na zagadnieniach z obszaru ich jednostek organizacyjnych. Dzięki obecności Championów część spraw może być szybko wyjaśniona i rozwiązana już na poziomie danej jednostki. Raz w roku przeprowadzana jest ankieta badająca świadomość pracowników w zakresie funkcjonowania sieci Compliance Championów. Skuteczność ich działań oceniana jest również w poszczególnych pionach banku zgodnie ze specyfiką działania danego obszaru. W Pionie Sprzedaży weryfikacji podlegają działania konsultacyjne oraz szkoleniowo-warsztatowe, których celem jest zapewnienie satysfakcjonujących wyników kontroli. Pion Operacji prowadzi kwartalną ocenę pracy Championów na spotkaniach kadry menedżerskiej. W pionie IT oceniana jest komunikacja, która adresuje najpoważniejsze ryzyka związane z bezpieczeństwem w sieci informatycznej i bezpieczeństwem danych.