Analizy zawartości API

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Polpharma współpracuje z Politechniką Gdańską w celu analizy i ograniczenia ilości API (substancji aktywnych z produkcji farmaceutyczne) kierowanych do środowiska wodnego, do rzeki Wierzycy, w ściekach oczyszczonych z zakładowej oczyszczalni ścieków. Rozwiązania polegają na eliminacji lub dezaktywacji ze strumienia ścieków technologicznych substancji chemicznych o negatywnym wpływie na pracę osadu czynnego w zakładowej oczyszczalni. W rezultacie wspólnych działań opracowywane zostały metody poprawy wydajności procesów, dezaktywacji lub eliminacji API w ługach i ściekach produkcyjnych. Analizy zawartości API są wytyczną do dodatkowych działań w zakresie poprawy wydajności procesów.