Analiza ryzyka dostawców

Metryka praktyki

Firma: Nowy Styl,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Firma Nowy Styl stale analizuje ryzyka dostawców. W tym celu rozwija narzędzia oceny i weryfikacji spełniania standardów etycznych, społecznych i środowiskowych w swoim łańcuchu dostaw. W 2021 r. poddała analizie ryzyka 173 kluczowych dostawców i podwykonawców. Ocenione zostały ryzyka wynikające z rodzaju produktu, typu produkcji i kraju, z którego pochodzi dostawca. Firma Nowy Styl współpracuje z ponad 2500 dostawcami, analizie ryzyka poddała grupę kluczowych partnerów, którzy generują 80% wydatków.

Przeprowadzona analiza potwierdziła, że dzięki współpracy z firmami europejskimi firma Nowy Styl ma zminimalizowane ryzyka etyczne w łańcuchu dostaw. I pozwoliła skupić się na nielicznych dostawcach, którzy zostali zidentyfikowani jako ci, którzy niosą wyższe ryzyka.