Analiza ryzyk CSR w polityce kredytowania firm

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

W Banku BGŻ BNP Paribas wprowadzono proces monitorowania transakcji oraz finansowania firm pod kątem aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Jest to wyraz strategii odpowiedzialnego finansowania gospodarki, czyli analiza ryzyk CSR w polityce kredytowania firm. W tym celu wyodrębnione zostały sektory wrażliwe, w których transakcje są szczegółowo rozpatrywane przez zespół ekspertów pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obecni i potencjalni klienci działający w tych sektorach są informowani o politykach CSR dotyczących sektorów wrażliwych oraz otrzymują wsparcie w celu zrozumienia procesu takiej analizy. Jeśli w wyniku analizy okazuje się, że monitorowana działalność nie opiera się w pełni na standardach zrównoważonego rozwoju, ale partner deklaruje i przedstawia plan na konkretne rozwojowe kroki, uwzględniana jest możliwość warunkowego finansowania według ściśle określonych kryteriów. W ten sposób klient zyskuje szansę na dostosowanie się do zasad zrównoważonego rozwoju. Jednak gdy bank stwierdza, że działalność partnera może mieć negatywny wpływ na otoczenie, gotowy jest odstąpić od transakcji, świadomie rezygnując z potencjalnych zysków.