AmberOne Blisko Nas

Metryka praktyki

Firma: Gdańsk Transport Company,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Ideą programu AmberOne Blisko Nas jest wspieranie małych inicjatyw społecznych, istotnych z punktu widzenia ekologii i bezpieczeństwa na drodze, w gminach położonych wokół naszej autostrady. Społeczności lokalne mają najlepszą wiedzę o swoich potrzebach i największe chęci w udoskonalaniu infrastruktury swojej okolicy, przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności. W ramach programu firma organizuje coroczny konkurs, w którym nagradzane i finansowane są projekty lokalnych organizacji z gmin położonych między Rusocinem a Nową Wsią. Dzięki pozyskanym środkom lokalne społeczności zyskują nowe miejsca spotkań, zwiększają swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruch drogowym oraz realizują działania proekologiczne.