AmberGO

Metryka praktyki

Firma: Gdańsk Transport Company,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

AmberGO to system usprawniający przejazdy przez bramki autostradowe. Korzystanie z praktyki Gdańsk Transport Company okazało się trzy razy szybsze w porównaniu z płatnością tradycyjną z uwagi na automatycznie otwierające się bramki oraz opłatę pobieraną online. AmberGO działał m.in. na wszystkich węzłach autostrady a1. System liczył 815 360 zarejestrowanych pojazdów, a ilość transakcji automatycznych z końcem grudnia sięgnęła 34%.

Jednymi z korzyści praktyki był płynniejszy ruch i zmniejszenie zatorów na bramkach w okresach wzmożonego natężenia ruchu. Użytkownicy mieli bieżący podgląd swoich przejazdów, a także możliwość otrzymywania faktur. AmberGO w dobie koronawirusa zyskała jeszcze jeden atrybut: bezpieczeństwo. Korzystanie z systemu AmberGO należało do bezpieczniejszych metod płatności, gdyż nie wymagała kontaktu z inną osobą ani nie wiązało się z koniecznością podawania pieniędzy lub karty inkasentom.

https://www.facebook.com/AmberOneAutostradaA1/videos/220511123313143/